Kurzy, semináře a školení DPH online

Milí posluchači,

po ukončení mé činnosti, o němž jsem Vás v zářijovém newsletteru informovala, ponechávám volně k Vašemu poslechu všechny semináře. Upozorňuji Vás nicméně, že s případnými novelizacemi jsou/budou neaktuální a připomínám, že jsou stále předmětem mého duševního vlastnictví a že bez mého vědomí s nimi nelze jinak, než jak uvádím, nakládat.

Také je možné, že jiní daňoví odborníci, daňová správa nebo soud vyloží konkrétní ustanovení jinak. Mnohá ustanovení zákona o DPH lze totiž vyložit několika různými způsoby a staré rčení dva právníci tři názory platí pro DPH legislativu beze zbytku. Který výklad se ustálí, nelze nikdy s jistotou předvídat, právní názory uvedených subjektů (včetně soudů) i moje se vyvíjejí, posunují a mění. Mnohdy je letitý a ustálený postup zpochybněn ze dne na den např. rozhodnutím Soudního dvora EU. Proto zdůrazňuji, že nechci a ani nemohu nést odpovědnost za to, že se mé tvrzení/právní názor případně v budoucnu ukáže být v nesouladu s názorem daňové správy, s rozsudky českých či evropských soudů apod. Je na Vás, abyste si má tvrzení vyhodnotili a na základě mých či jiných argumentů se po důkladném zvážení a případné konzultaci s daňovým poradcem sami rozhodli, jak budete v dané věci postupovat, a za toto své rozhodnutí nesli plnou odpovědnost.

Olga Holubová

Zobrazen 1. – 4. z 19 výsledků


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.