Kurzy, semináře a školení DPH online

Milí posluchači, na tuto stránku přidávám průběžně videosemináře k jednotlivým ustanovením zákona o DPH. Vybírám přitom ta nejfrekventovanější, která zajímají široký okruh plátců a jsou předmětem častých dotazů. I když se snažím říci ke zvolenému tématu vše podstatné, mohu něco opomenout, a proto na váš doplňující dotaz uvedený písemně v komentáři pod videem ráda odpovím, bude-li obecný. Daňové poradenství nicméně neposkytuji a prosím, abyste to respektovali. A mějte také na paměti, že obsah nahrávky je předmětem ochrany duševního vlastnictví dle autorského zákona. Licence je určena jedné osobě k libovolnému počtu přehrání na jednom přístroji, podrobnosti najdete v (krátkých a stručných) obchodních podmínkách.

Budu se snažit, aby vám moje stránky aspoň trochu usnadnily orientaci v té nepřehledné džungli, kterou jsme zvyklí korektně nazývat systém DPH. Mohu-li něco zlepšit, uvítám, když mi dáte vědět.

Zobrazen 1. – 4. z 19 výsledků


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.