Sleva

2. Provozovatel el. rozhraní (platforma)

Vymezení platforem, transakce podle právní fikce a související ustanovení (§ 4, § 13a  a ostatní související ustanovení)
videoseminář, 34 minut

Zdarma!

Popis

Novela zákona o DPH 2021 (e-commerce): Provozovatel el. rozhraní (platforma)

Od 1. července 2021 má být účinná novela zákona, která se, jak je už patrné z názvu, dotkne hlavně e-shopů, tedy dodávání zboží osobám nepovinným k dani. Změny měly původně nabýt účinnosti již od ledna 2021, ale z důvodu pandemie bylo datum účinnosti o půl roku odloženo. Sama za sebe mohu konstatovat, že text předlohy byl nejobtížnější z těch, kterými jsem se dosud musela prokousávat. Nelze to však tentokrát přičíst výhradně jen českému předkladateli novelizovaného textu, mimořádně komplikované jsou totiž už postupy schválené na evropské úrovni.

Téma jsem pro účely jednotlivých seminářů rozdělila do čtyř oddílů:

  1. Prodej zboží na dálku (změna původního názvu „zasílání zboží“, nové limity pro možnost zdaňování ve státě začátku přepravy, provázanost s ustanoveními k místu plnění digitálních služeb, evidenční povinnost)
  2. Platformy (tj. elektronická rozhraní) a jimi usnadňované prodeje (elektronická rozhraní a fiktivní dodání těmito subjekty, zrušení osvobození od DPH při dovozu, nová osvobození, evidenční povinnosti, ručení za daň)
  3. Zvláštní režimy jednoho správního místa, režim EU, mimo EU (OSS) a zcela nový režim dovozní (IOSS)
  4. Ostatní změny včetně speciálního zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty (nedobytné pohledávky, zrušení registrace atd.)

Předloha novely je dosud ve schvalovacím procesu (tisk č. 867 v poslanecké sněmovně), ale i kdyby došlo ke zpoždění data účinnosti, což je v ČR standard, od 1. července budou muset e-shopy, které dodávají zboží i mimo ČR, podle novely postupovat. V tom jim kromě navrhovaných změn zákona a aktualizovaného textu Směrnice Rady 2006/112/ES a Prováděcího Nařízení 282/2011 (obojí v úzetku č. 1406 zvýrazněno) pomohou i stostránkové Vysvětlivky Komise, které jsou k dispozici v češtině a jsou velmi přehledné, podrobné a srozumitelné, a Vysvětlivky k režimu jednoho správního místa, které snad v dohledné době budou přeloženy také do češtiny. Rovněž česká finanční správa s předstihem zveřejnila na svých webových stránkách základní informace k novele.

 

 

Další informace

Dotazy a komentáře

Zatím zde nejsou žádné dotazy či komentáře.

Dotazy a komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento seminář.


Další školení DPH…