Semináře DPH na téma:
Novela zákona o DPH 2021 „e-commerce“

Od 1. července 2021 má být účinná novela zákona, která se, jak je už patrné
z názvu, dotkne hlavně e-shopů, tedy dodávání zboží osobám nepovinným
k dani. Změny měly původně nabýt účinnosti již od ledna 2021, ale z důvodu
pandemie bylo datum účinnosti o půl roku odloženo. Sama za sebe mohu
konstatovat, že text předlohy byl nejobtížnější z těch, kterými jsem se dosud musela prokousávat. Nelze to však tentokrát přičíst výhradně jen českému předkladateli novelizovaného textu, mimořádně komplikované jsou totiž už postupy schválené na evropské úrovni.

Zobrazuji všechny 4 výsledky


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.