Semináře DPH na téma:
Nemovitosti a mont./stavební práce

Mým cílem při vytvoření seriálu videoseminářů k nemovitostem je přehledné shrnutí zákonných ustanovení použitelných při daňovém řešení jejich oprav a jiných stavebních zásahů, prodejů staveb a pozemků a také nájmů.

Jsem si vědoma, že jde o složitou problematiku, která není zákonem řešena úplně přehledně, srozumitelně a beze zbytku, a proto ke zvládnutí konkrétního složitého problému nemůže žádný seminář, tedy ani ten můj, stačit. Tím spíš je potřeba, aby byl plátce schopen zorientovat se přinejmenším v pravidlech základních, která k dispozici jsou, což, jak vím z bohaté zkušenosti, není úplně běžné ani samozřejmé.

Pro řešení specifických problémů, která obvykle v zákoně nejsou k nalezení, pak doporučuji konzultaci s daňovým poradcem vždy, i kdyby měla posloužit jen k ověření správnosti zvoleného postupu.

Zobrazuji všechny 4 výsledky


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.