Sleva

1. Den povinnosti přiznat daň – tuzemské transakce

Výklad § 20a a § 21 zákona o DPHPřijetí úplaty a uskutečnění zdanitelného plnění
videoseminář, 54 minut

Zdarma!

Popis

Školení DPH – Den povinnosti přiznat daň (DPPD)

Při uplatňování zákona o DPH hrají ustanovení § 21 až § 25 důležitou roli, protože určují, v kterém okamžiku je plátce povinen splnit svoji hlavní zákonnou povinnost, tedy přiznat daň. Pojem povinnost přiznat daň používám univerzálně, a to jak pro skutečné přiznání daně v případě uskutečnění zdanitelného plnění, tak pro přiznání plnění osvobozeného od daně či plnění, které není předmětem daně v ČR. V posledních dvou případech se daň na výstupu sice nepřiznává a neplatí, nicméně, až na výjimky, je plátce povinen tato plnění uvádět do přiznání ve shodném okamžiku jako plnění zdanitelná. Poměrně široké téma jsem rozdělila do dvou seminářů:

  • Den povinnosti přiznat daň – tuzemské transakce (§ 20a a § 21)
  • Den povinnosti přiznat daň – přeshraniční transakce (§ 22 až § 25 a § 64 odst. 3)

Stejně jako pro jakoukoli jinou oblast DPH platí i zde, že odpověď na každou otázku, kterou plátce při aplikaci DPH řeší, k dispozici není, případně je možných odpovědí víc, než by si plátce přál. Jako příklad mohu uvést otázku DUZP u poskytnutí práva stavby, či otázku míry konkretizace zboží (služby) pro vznik povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty. Při jejich řešení plátci nezbývá, než se chovat pragmaticky, tj. neriskovat, případně vyhledat pomoc daňového poradce, který by mohl být schopen najít řešení uspokojivé pro dodavatele a zároveň neohrožující významně odběratele při uplatňování odpočtu.

Jako vždy doporučuji mít při sledování videí při ruce zákon o DPH, případně Směrnici Rady 2006/112/ES (ideálně „úzetko“, které obsahuje vše). Vždy se snažím opírat svá tvrzení o konkrétní zákonná ustanovení, která je praktické při výkladu sledovat.

 

 

 

Další informace

Dotazy a komentáře

Zatím zde nejsou žádné dotazy či komentáře.

Dotazy a komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento seminář.


Další školení DPH…