Semináře DPH na téma:
Novela zákona o DPH 2020 „quick fixes“

Ustanovení, jejichž novelizaci vyžaduje Směrnice Rady 2006/112/ES (dále jen „Směrnice“), měla být v novém znění implementována do zákona o DPH už od 1. ledna 2020. Podle své povahy tak prakticky jsou/budou účinná buď od 1. ledna 2020 nebo až s účinností novely zákona o DPH (datum nelze odhadnout), případně od pozdějšího data ve speciálním případě. Ke každé změně proto budu její účinnost komentovat zvlášť.

Zobrazuji všechny 4 výsledky


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.