Semináře DPH na téma:
Místo plnění při poskytnutí služby

Při řešení každé transakce s mezinárodním prvkem je místo plnění tím prvním a nejdůležitějším údajem, který plátce musí zjistit. Místo plnění totiž určuje územní jurisdikci, které daná transakce podléhá. To znamená, že je-li místo plnění např v České republice, daň z přidané hodnoty vybere Česká republika a způsob zdanění, případně osobu povinnou daň přiznat a zaplatit, určí český zákon o DPH (samozřejmě pouze v mantinelech stanovených Směrnicí Rady 2006/112 a prováděcími předpisy). Je-li místo plnění naopak v jiném členském státě EU, platí předchozí věta obdobně pro tento jiný stát. Jestliže je místo plnění ve třetí zemi, znamená to, že v EU se předmětná transakce daní z přidané hodnoty zdaňovat nebude.

Zobrazuji všechny 2 výsledky


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.