Sleva

3. Zvláštní režimy jednoho správního místa (OSS, IOSS)

(Hodnocení: 1)

Výklad nejdůležitějších ustanovení týkajících se OSS a IOSS (§ 110a až 110zy), včetně příkladů
videoseminář, 43 minut

Zdarma!

Popis

Novela zákona o DPH 2021 (e-commerce): Zvláštní režimy jednoho správního místa (One Stop Shop, Import One Stop Shop)

Od 1. července 2021 má být účinná novela zákona, která se, jak je už patrné z názvu, dotkne hlavně e-shopů, tedy dodávání zboží osobám nepovinným k dani. Změny měly původně nabýt účinnosti již od ledna 2021, ale z důvodu pandemie bylo datum účinnosti o půl roku odloženo. Sama za sebe mohu konstatovat, že text předlohy byl nejobtížnější z těch, kterými jsem se dosud musela prokousávat. Nelze to však tentokrát přičíst výhradně jen českému předkladateli novelizovaného textu, mimořádně komplikované jsou totiž už postupy schválené na evropské úrovni.

Téma jsem pro účely jednotlivých seminářů rozdělila do čtyř oddílů:

 1. Prodej zboží na dálku (změna původního názvu „zasílání zboží“, nové limity pro možnost zdaňování ve státě začátku přepravy, provázanost s ustanoveními k místu plnění digitálních služeb, evidenční povinnost)
 2. Platformy (tj. elektronická rozhraní) a jimi usnadňované prodeje (elektronická rozhraní a fiktivní dodání těmito subjekty, zrušení osvobození od DPH při dovozu, nová osvobození, evidenční povinnosti, ručení za daň)
 3. Zvláštní režimy jednoho správního místa, režim EU, mimo EU (OSS) a zcela nový režim dovozní (IOSS)
 4. Ostatní změny včetně speciálního zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty (nedobytné pohledávky, zrušení registrace atd.)

Předloha novely je dosud ve schvalovacím procesu (tisk č. 867 v poslanecké sněmovně), ale i kdyby došlo ke zpoždění data účinnosti, což je v ČR standard, od 1. července budou muset e-shopy, které dodávají zboží i mimo ČR, podle novely postupovat. V tom jim kromě navrhovaných změn zákona a aktualizovaného textu Směrnice Rady 2006/112/ES a Prováděcího Nařízení 282/2011 (obojí v úzetku č. 1406 zvýrazněno) pomohou i stostránkové Vysvětlivky Komise, které jsou k dispozici v češtině a jsou velmi přehledné, podrobné a srozumitelné, a Vysvětlivky k režimu jednoho správního místa, které snad v dohledné době budou přeloženy také do češtiny. Rovněž česká finanční správa s předstihem zveřejnila na svých webových stránkách základní informace k novele.

 

 

Další informace

Dotazy a komentáře

 1. Jana Slánská (ověřený vlastník)

  Dobrý den,
  chtěli bychom poděkovat za Vaše informace k tématu ONE STOP Shop. Ještě bych Vás chtěla poprosit o ujasnění data přihlášení do systému. Klienta máme nahlášeného jako plátce DPH na Slovensku. Od kdy je povinnost přihlásit ho do systému One Stop Shop? Od kdy máme začít počítat obrat 10000EUR? Od 1.12.2021 nebo od 1.7.2021. Podnikatel nám tvrdí , že byl na školení k tomuto tématu a řekli mu, že zákon není schválen a proto je přihlášení dobrovolné i když obrat od 1.1.2021 překročil. Fakturuje i do Polska a Maďarska, takže systém bude využívat. Dále nám není jasný přepočet k poslednímu dni zdaňovacího období. Když firma vystaví fakturu v Kč a zároveň v Eurech kurzem , který má stanoven , tak by se už nic přepočítávat nemělo. Pouze , když bude mít FAV v jiné měně , např v Kč a PLN ….ty se přepočtou kurzem evropské centrální banky?
  A ještě poslední dotaz – přiznání bude obsahovat pouze součet základu daně a DPH do konkrétní země a podrobné podklady bude mít podnikatel u sebe?

  Děkuji moc
  Slánská Jana
  T služby s.r.o.

 2. Olga Holubová

  Dobrý den, paní Slánská,
  do systému se můžete již zaregistrovat nyní, i když zákon ještě není schválen, stanete se tak uživatelem od 1. července. Samozřejmě lze se registrovat i po prvním červenci, ale pokud víte, že je obrat překročen, je praktičtější vyřídit registraci hned. Detailní informace k registraci najdete na webu FS. Skutečnost, že je klient (předpokládám, že klient má sídlo v ČR) registrovaný na Slovensku nemá na toto žádný vliv. Zákon sice není schválený, ale jestliže víte, že byl obrat překročen, registrovat se můžete. FS to umožňuje (link na web FS v textu pod seminářem). Obrat 10 tis EUR zkoumáte za rok 2021 (od 1.1.2021) a za rok předchozí, viz příklady v podkladech k semináři.
  Pokud máte v e-shopu cenu stanovenou v EURech, nic samozřejmě nebudete přepočítávat. Máte-li však ceny v jiných měnách, pro účely stanovení daně v přiznání v rámci OSS do JČS přepočítat musíte stanoveným kurzem.
  Detaily přiznání jsou ve vysvětlivkách k OSS v příloze č. 3. Budou se reportovat kumulovaně údaje rozdělené na sazby daně.
  S pozdravem
  Holubová

Dotazy a komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento seminář.


Další školení DPH…