Online video semináře, kurzy a školení o DPH

Od září 2020 jsou moje semináře v podobě videí k dispozici na internetu. Přednášky pro školící agentury totiž už nebudu, až na pár výjimek (tj. kde byly celoroční katalogy již publikovány nebo jsou v tisku), realizovat. Na své stránky budu kromě videí průběžně umisťovat upozornění na novinky z oblasti DPH a případně je komentovat či vysvětlovat, bude-li třeba. Děkuji všem svým letitým posluchačům za to, že na mé semináře chodili (vážím si toho!), a pokusím se poptávku uspokojovat i nadále, jen forma bude jiná.

Zobrazen 1. – 4. z 9 výsledků


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.