DPH úlevy v důsledku mimořádné situace

Aktuálně o DPH Úlevy   Publikováno   < 1 min. čtení

Helloquence, Unsplash

V rámci nouzového stavu je prominuta daň na výstupu, kterou by plátce za normálních okolností musel přiznat podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH. Jedná se o případy bezúplatně dodaného zboží a služeb, jestliže plátce při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně na vstupu (tzv. fiktivní plnění).

Daň je prominuta pouze v případech souvisejících se současnou mimořádnou situací a výslovně vyjmenovaných v rozhodnutí uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 6 a ve Finančním zpravodaji č 7.

Dále je ze stejných důvodů prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání. Pokuta je pominuta rozhodnutím uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 5 (rozhodnutí č. 6, bod IV). V této souvislosti upozorňuji i na pokyn GFŘ-D-44 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 4.

Olga Holubová


Komentáře k článku…

Nový komentář
Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.