Z kategorie Aktuálně o DPH…


Aktuálně o DPH Informace GFŘ     < 1 min. čtení

Finanční správa včera zveřejnila na svých webových stránkách Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020. Mimo jiné v ní upozorňuje i na obsáhlé Vysvětlivky komise s tím, že nejsou závazné, ani vyčerpávající. Některé právní názory uvedené ve Vysvětlivkách komise sice na podnět KDP ČR přejala (např. že za nevýznamné ztráty zboží v konsignačním skladu se považují ztráty nižší než 5 % z hlediska hodnoty nebo množství zboží, příp. možnost provedení opravy, nemá-li dodavatel zboží do JČS včas k dispozici DIČ kupujícího), ale, bohužel, nesdělila plátcům, zda bude respektovat jejich text jako celek.

V odstavci, který se týká účinnosti novely, chybí upozornění na účinnost nového znění  § 66, kterou lze díky judikatuře SDEU stanovit v principu už od 1. 5. 2004.


Aktuálně o DPH Úlevy     < 1 min. čtení

Upozorňuji, že subjektům postiženým protiepidemickými opatřeními budou prominuty úroky z prodlení za pozdě zaplacenou DPH za zdaňovací období 3. čtvrtletí 2020, nebo zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku. [Úrok z prodlení bude prominut i za pozdní platbu záloh na silniční daň a daň z příjmů.]
Zároveň bude od 1.10. do 31.12.2020 plátcům prominuta DPH na výstupu u vyjmenovaných bezúplatných plnění, která vesměs souvisejí s ochrannými pomůckami/prostředky, případně jejichž příjemci jsou složky záchranného systému, zdravotnická zařízení apod. (podobně jako na jaře).
Stručnou informaci najdete v tiskové zprávě GFŘ a detaily ve Finančním zpravodaji č. 22/2020.


Aktuálně o DPH Novela ZDPH     3 min. čtení

Zákon č. 283/2020 Sb., jímž byl s účinností od r. 2021 novelizován daňový řád, mění i několik ustanovení zákona o DPH.

Záloha na nadměrný odpočet DPH

Nejvýznamnější změnou je zavedení nového institutu – zálohy na nadměrný odpočet. Do zákona byl za tímto účelem vložen nový § 105a:

§ 105a

Záloha na nadměrný odpočet

Plátci vzniká nárok na zálohu na nadměrný odpočet ve výši a za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Pokračování článku…

Aktuálně o DPH Novela ZDPH     < 1 min. čtení

Dlouho očekávaná a odkládaná novela zákona o DPH (tzv. „quick fixes“) byla dne 14. srpna vyhlášena ve sbírce zákonů pod číslem 343/2020 Sb. Dle přechodných ustanovení tedy nabývá účinnosti 1. září 2020 s výjimkou nových ustanovení k cestovní službě, která budou účinná až k 1. lednu 2022.

Skutečná/praktická účinnost jednotlivých ustanovení však může být a bude různá. Bude totiž záležet na mnoha okolnostech a částečně i na vůli adresáta (§ 18, § 64, § 66). Detailně rozebírám účinnost jednotlivých nových pravidel ve čtyřech online seminářích, jejichž předmětem novela je a které najdete na těchto stránkách v záložce semináře.

O následující drobnější novele zákona o DPH účinné až od 1. ledna 2021 (ve sbírce pod č. 283/2020), která zavádí nový institut záloh na nadměrný odpočet, budu s dostatečným předstihem informovat po dovolených.


Aktuálně o DPH     < 1 min. čtení

Zákonem č. 299/2020 Sb., kterým je novelizován zákon o DPH, byly sníženy sazby DPH z 15 % na 10 % u těchto služeb:

49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky

55 Ubytovací služby

59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.

93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží.

96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní

Pokračování článku…

Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.