Z kategorie Aktuálně o DPH…


Aktuálně o DPH     3 min. čtení

Od 1. ledna je účinný zákon č. 609/2020 Sb. (nenapadne-li někdo úspěšně datum účinnosti u ústavního soudu), jímž se (mimo jiné) mění zákon o DPH. Jde o 7 novelizačních bodů, které se týkají dlouhodobého nehmotného majetku v souvislosti s jeho zařazením do účetní kategorie a vložení nové položky do přílohy č. 2 (patnáctiprocentní sazba daně).

Nově bude zákon o DPH definovat nehmotný majetek odkazem na účetní předpisy a nikoli odkazem na zákon o daních z příjmů, který tuto kategorii zrušil. V této souvislosti ukládají přechodná ustanovení povinnost snížit dříve provedený odpočet u přijatých zdanitelných plnění, která se mají stát nebo stala součástí majetku vytvořeného vlastní činností podle původního ustanovení, ale nestanou se jím dle nových pravidel. Naopak lze douplatnit část odpočtu v opačném případě, kdy se přijaté zdanitelné plnění po novele stane součástí majetku vytvořeného vlastní činností, aniž byl dříve uplatněn plný odpočet, protože s tím předchozí úprava nepočítala.

Do přílohy č. 2 byla doplněna nová položka: 38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.

Pokračování článku…

Aktuálně o DPH     < 1 min. čtení

Ministryně financí rozhodla o dalším prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty (a silniční daně). Vyjmenovaným subjektům se promíjí úrok z prodlení, a to při splnění určitých podmínek. Dotčené období je září 2020 až březen 2021. Daň musí být zaplacena do 16.8.2021. Detaily najdete ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.


Aktuálně o DPH Video     < 1 min. čtení

Video aktualita o DPH – Souhrn změn v roce 2020 a výhled do roku 2021

Pokračování článku…

Aktuálně o DPH     < 1 min. čtení

Koncem tohoto pracovního týdne vydala daňová správa:


Aktuálně o DPH     < 1 min. čtení

Na stránkách Finanční správy byla v pátek zveřejněna informace o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 30. dubna 2021.


Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.