Knihy

Osvobození od DPH – vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH, 2. rozšířené a aktualizované vydání

Koupit »


Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář – 6. aktualizované vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 6., aktualizované vydáníKoupit »


DPH – výklad vybraných pojmů

DPH – výklad vybraných pojmůPůjčit »

ASPI, a.s.
2007 | 137 stran | ISBN 978-80-7357-233-4

Ojedinělá publikace určená daňovým poradcům i plátcům DPH, kteří nepochybně uvítají ucelený přehled o vybraných pojmech používaných v oblasti DPH s uvedením veškeré existující relevantní judikatury ESD.Znalost komunitárních významů pojmů je pro daňové poradce i plátce naprosto nezbytná. V knize je probírána např. problematika DPH u bezúplatně poskytnutých vzorků a dárků malé hodnoty, bezúplatného poskytnutí služeb, dodání zboží v řetězci kolotočových podvodů, nájmu nemovitostí, úvěrů, půjček nebo lékařské péče.


DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí

DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí

ASPI, a.s.
2006

Vstup do EU přinesl významné změny i v oblasti daní, zejména pak v DPH. Se zdaňováním veřejnoprávních subjektů se musí bez jakýchkoli předchozích zkušeností od května 2004 potýkat daňoví poradci, pracovníci finančních úřadů i pracovníci v účtárnách. Těm všem je určena tato kniha. Snahou autorky je objasnit principy zdaňování veřejnoprávních subjektů daní z přidané hodnoty v kontextu s evropským právem a upozornit na problematické oblasti zákona.