Obchodní podmínky

Zákazník svým souhlasem s obchodními podmínkami při nákupu mých služeb bere na vědomí níže uvedené skutečnosti, je s nimi srozuměn a zavazuje se je respektovat.


Dodací a platební podmínky 

K tomu, aby mohla transakce proběhnout, musí zákazník poskytnout určité penzum údajů (viz Zásady ochrany osobních údajů) a zaplatit za službu prostřednictvím platební brány (kartou nebo rychlým bankovním převodem). Poté bude automaticky zpřístupněna požadovaná videonahrávka, podkladové materiály ve formátu PDF, bude-li si to dané téma vyžadovat, a účetní doklad – stvrzenka o zaplacení. Ode dne 23.3. 2022 nejsem plátcem DPH. Každý, kdo konkrétní seminář zakoupí, má po jeho shlédnutí možnost položit písemně jeden obecný doplňující dotaz k tématu semináře, na který se budu snažit odpovědět v rámci dnů. Počet dotazů je takto omezen z důvodu minimální délky videoseminářů. Dotazy a odpovědi jsou/budou veřejně přístupné všem v prostoru pod videem.

Obsah nahrávky a souvisejících podkladových materiálů je předmětem ochrany duševního vlastnictví dle autorského zákona a nelze je bez mého souhlasu prodávat, kopírovat, postupovat nebo zpřístupňovat třetím osobám. Licence je určena jedné osobě k libovolnému počtu přehrání na jednom přístroji. Přestože spoléhám na slušnost svých zákazníků, budou z pochopitelných důvodů sledovány IP adresy, kde je video přehráváno. Přehrávání z různých IP adres, nebo dokonce současné přehrávání z různých IP adres, bude považováno za porušení smlouvy a přístup k nahrávce bude danému zákazníkovi zablokován bez jakékoli náhrady.


Reklamace

Přes moji maximální snahu o co nejspolehlivější technické zabezpečení nemohu selhání techniky typu „soubor nelze otevřít“ nebo „nejde zvuk“ zcela vyloučit. V takovém případě se problém bude řešit ve spolupráci s IT technikem a nepodaří-li se odstranit závadu, budou peníze vráceny.

Za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami neodpovídám.


Odborný obsah textů, videonahrávek a odpovědí na dotazy

Své právní názory prezentované dle mého nejlepšího vědomí se snažím vždy zdůvodnit. Přesto je možné, že jiní daňoví odborníci, daňová správa nebo soud vyloží konkrétní ustanovení jinak. Mnohá ustanovení zákona o DPH lze totiž vyložit několika různými způsoby a staré rčení dva právníci tři názory platí pro DPH legislativu beze zbytku. Který výklad se ustálí, nelze nikdy s jistotou předvídat, právní názory uvedených subjektů (včetně soudů) i moje se vyvíjejí, posunují a mění. Mnohdy je letitý a ustálený postup zpochybněn ze dne na den např. rozhodnutím Soudního dvora EU. Proto zdůrazňuji, že nechci a ani nemohu nést odpovědnost za to, že se mé tvrzení/právní názor případně v budoucnu ukáže být v nesouladu s názorem daňové správy, s rozsudky českých či evropských soudů apod. Je na zákazníkovi, aby si má tvrzení vyhodnotil a na základě mých či jiných argumentů se po důkladném zvážení a případné konzultaci s daňovým poradcem sám rozhodl, jak bude v dané věci postupovat, a za toto své rozhodnutí nesl plnou odpovědnost.


Platební brána ComGate

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. (ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel:  +420 228 224 267), je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.


Ve videích je použita hudba:

Můj portrét je uvolněný pod licencí CC BY-SA 4.0:
https://www.olgaholubova.cz/wp-content/uploads/2021/02/olga-holubova.jpg


Provozovatelem www stránek je Olga Holubová, DIČ CZ5460021237, IČ 10192107, adresa Pod Skálou 240, 26703 HUDLICE

Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.