Semináře

Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.

Plánované semináře

18.4.2018
Praha
DPH ve stavebnictví 1.VOX, a.s.
www.vox.cz
19.4.2018
Pardubice
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Novatis s.r.o.
www.seminare-pardubice.cz
20.4.2018
Plzeň
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Odborconsult – D
skoleni-kurzy.cz
26.4.2018
Brno
DPH u veřejnoprávních a neziskových subjektů SCIENS s.r.o.
www.i-sciens.cz
27.4.2018
Praha
Praktické uplatňování DPH Studio W
www.studiow.cz
30.4.2018
Brno
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy TSM Vyškov
www.tsmvyskov.cz
9.5.2018
Brno
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Sdružení účetních a daňových poradců
www.sudp.cz
10.5.2018
Praha
DPH 2018 – aktuality a příklady z praxe Verlag Dashofer
www.kursy.cz
11.5.2018
Praha
DPH v praxi s důrazem na přeshraniční transakce BREDFORD Consulting s.r.o.
www.bredford.cz
14.5.2018
Ostrava
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Odborconsult – D
skoleni-kurzy.cz
15.5.2018
Praha
DPH u veřejnoprávních a neziskových subjektů SCIENS s.r.o.
www.i-sciens.cz
16.5.2018
Bude upřesněno
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Odborconsult – D
skoleni-kurzy.cz
17.5.2018
Hrubá Skála
DPH 2018 – aktuality KODAP s.r.o.
www.kodap.cz
18.5.2018
Brno
Česko – slovenské fórum KDP ČR
www.kdpcr.cz
21.5.2018
Olomouc
DPH 2018 v praxi, aktuality a vybrané okruhy Intellego – vzdělávací agentura
www.intellego.cz
22.5.2018
Bude upřesněno
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Odborconsult – D
skoleni-kurzy.cz
23.5.2018
Bude upřesněno
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Odborconsult – D
skoleni-kurzy.cz
24.5.2018
Bude upřesněno
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Odborconsult – D
skoleni-kurzy.cz
29.5.2018
Bude upřesněno
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Odborconsult – D
skoleni-kurzy.cz
31.5.2018
Bude upřesněno
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Odborconsult – D
skoleni-kurzy.cz
4. a 5. 6.2018
Praha
DPH pro začátečníky Verlag Dashofer
www.kursy.cz
7.6.2018
Teplice
Klubové setkání (jen pro daňové poradce) KDP ČR
www.kdpcr.cz
26.6.2018
Praha
Téma bude upřesněno Verlag Dashofer
www.kursy.cz
28.6.2018
Hradec Králové
DPH 2018 – aktuality a vybrané okruhy Svaz účetních HK
www.suhk.cz