Semináře

Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.

Plánované semináře

20. 9. 2017

Praha

Praktické uplatňování DPH v příkladech Komora certifikovaných účetních, z.s

www.komora-ucetnich.cz

25. 9. 2017

České Budějovice

Novela zákona o DPH 2017 v praxi – klub KDP ČR (jen pro daňové poradce) KDP ČR

www.kdpcr.cz

26. 9. 2017

Praha

Novela zákona o DPH 2017 v praxi Verlag Dashofer www.kursy.cz
4. 10. 2017

Praha

DPH v oblasti školství Klub ekonomů škol

trojnova.marcela@seznam.cz

6. 10. 2017

Praha

Novela zákona o DPH 2017 v praxi

 

KDP ČR

www.kdpcr.cz

9. – 10. 10. 2017

Praha

DPH pro začátečníky Verlag Dashofer www.kursy.cz
16. 10. 2017

Hradec Králové

Praktické uplatňování DPH v příkladech Svaz účetních Hradec Králové www.suhk.cz
18. 10. 2017

Praha

Novela zákona o DPH 2017 v praxi Verlag Dashofer www.kursy.cz
19. 10. 2017

Liberec

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

26. 10. 2017

Praha

DPH 2017 v praxi – příklady, příklady, příklady Verlag Dashofer www.kursy.cz
30. 10. 2017

Plzeň

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

31. 10. 2017

Karlovy Vary

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

2. 11. 2017

Ostrava

Novela zákona o DPH 2017 v praxi – klub KDP ČR (jen pro daňové poradce) KDP ČR

www.kdpcr.cz

6. 11. 2017

Praha

Téma bude upřesněno Verlag Dashofer www.kursy.cz
7. 11. 2017

Praha

Praktické uplatňování DPH – aktuality 1.VOX, a.s.

www.vox.cz

9. 11. 2017

Ostrava

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

13. 11. 2017

Hradec Králové

Uplatňování DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů Svaz účetních Hradec Králové www.suhk.cz
14. 11. 2017

Praha

Vypořádání za rok 2017, aktuální problémy, novinky Ing Blanka Hušková Jančaříková

www.kurzy-ucetnictvi.cz

 

16. 11. 2017

Jihlava

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

20. 11. 2017

Č. Budějovice

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

21. 11. 2017

Brno

 

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

TSM Vyškov

www.tsmvyskov.cz

23. 11. 2017

Brno

Uplatňování DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů SCIENS s.r.o.

www.i-sciens.cz

24. 11. 2017

Praha

DPH 2017 v praxi – příklady, příklady, příklady Verlag Dashofer www.kursy.cz
27. 11. 2017

Hradec Králové

Uplatňování DPH ve zdravotnictví Svaz účetních Hradec Králové www.suhk.cz
28. 11. 2017

Pardubice

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

Novatis s.r.o. www.seminare-pardubice.cz
30. 11. 2017

Praha

Uplatňování DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů SCIENS s.r.o.

www.i-sciens.cz

4. a 5. 12. 2017

Nepřevázka

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

Ing. Pavel Kočí

pakoci@volny.cz

 

6. 12. 2017

Praha

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

www.integracentrum.cz

7. 12. 2017

Plzeň

Uplatňování DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů Akk economy s.r.o.

https://akkeconomy.cz/

 

8. 12. 2017

Brno

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

11. 12. 2017

Praha

Praktické uplatňování DPH Studio W

www.studiow.cz

 

12. 12. 2017

Ústí nad Labem

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

14. 12. 2017

Praha

 

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

TSM Vyškov

www.tsmvyskov.cz

15. 12. 2017

Praha

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

18. 12. 2017

Praha

Téma bude upřesněno Verlag Dashofer www.kursy.cz
19. 12. 2017

Praha

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

KDP ČR

www.kdpcr.cz

20. 12. 2017

Bude upřesněno

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

2. 1. 2018

České Budějovice

 

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

MK Fineco

www.mkfineco.cz

5. 1. 2018

Praha

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

www.integracentrum.cz

8. 1. 2018

Praha

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

ČIIA

www.interniaudit.cz

 

9. 1. 2018

Chomutov

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

OHK Chomutov

www.ohkcv.cz

11. 1. 2018

Žďár nad Sázavou

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

Organizační kancelář, s.r.o.

www.winfas.cz

12. 1. 2018

Praha

Praktické uplatňování DPH Studio W

www.studiow.cz

 

15. 1. 2018

Praha

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

Svaz účetních České republiky, z. s.

www.svaz-ucetnich.cz

 

16. 1. 2018

Praha

Praktické uplatňování zákona o DPH, aktuální problémy, novinky Ing Blanka Hušková Jančaříková

www.kurzy-ucetnictvi.cz

 

18. 1. 2018

Hradec Králové

Praktické uplatňování zákona o DPH, aktuální problémy, novinky Svaz účetních Hradec Králové www.suhk.cz
19. 1. 2018

Praha

Uplatňování DPH v hotelnictví Notia

www.notia.cz

 

22. 1. 2018

Praha

Uplatňování DPH v roce 2018 Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.cz

23. 1. 2018

Praha

Téma bude upřesněno Verlag Dashofer www.kursy.cz
30. 1. 2018

České Budějovice

Praktické uplatňování zákona o DPH – aktuality

 

Svaz účetních České Budějovice

https://www.sucb.cz/z

12. 2. 2018

Praha

Praktické uplatňování DPH Studio W

www.studiow.cz

 

13. 2. 2018

Bude upřesněno

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz

16. 2. 2018

Bude upřesněno

DPH – aplikace současně platné legislativy na konkrétních příkladech z praxe

 

Odborconsult – D

www.skoleni-kurzy.cz